Het team

team

Martijn Hisschemöller

Docent / leermeester / praktijkbegeleider / bestuursvoorzitter

martijnEen student zei eens tegen me: “Meneer, ik vind meneer een hele goede meneer, want meneer is een meneer die echt naar me luistert.” Ik heb dat ervaren als een heel groot compliment. Toen ik acht jaar geleden mijn werkzaamheden naar het onderwijs verlegde, was mijn ideaal om de studenten 'het mooiste vak van de wereld' te leren. Míjn vak: Media. Nu besef ik dat het mooiste vak van de wereld voor mij bestaat uit het mogen begeleiden van jong volwassenen naar een toekomst waarin hun passie en talent optimaal tot bloei kan komen. Coaching (en dus luisteren) is daarbij van doorslaggevend belang. Omdat de diversiteit binnen dit werkveld zeer groot is, moeten wij als docenten iedere student zeer persoonlijk begeleiden, om zo de (meestal) verborgen talenten naar boven te kunnen halen.
Deze zoektocht ervaar ik ondertussen als een van de meest uitdagende onderdelen van mijn werk. Ik onderschrijf dan ook de mening van pedagoog Frans Meijers dat het primaire doel van onderwijs is: Jonge mensen begeleiden op de weg naar volwassenheid. Aanvullend hierop heb ik grote waardering voor de visie die Sir Ken Robinson heeft op educatie: 'Geen fastfood-onderwijs, maar maatwerk'.

In 2007 ben ik, na drieëndertig jaar werkzaam te zijn geweest in de theater- en televisiewereld als lichtontwerper, toneelmeester, video-editor en schakeltechnicus, overgestapt naar het onderwijs. In eerste instantie bij de afdeling Sound &Vision in Utrecht (ROC Midden-Nederland), aan de opleidingen AV-productie en Podium- en Evenemententechniek, later werd dit de afdeling Mediavormgeving in Amersfoort. Bij deze laatste opleiding werd mij gevraagd om als coördinator de daar nog niet geïmplementeerde afstudeerrichting AV-vormgeving/animatie (niveau 4) van de grond af aan op te bouwen. Deze afstudeerrichting is ondertussen uitgegroeid tot de grootste binnen de opleiding mediavormgeving, Creative College Amersfoort.

In januari 2013 vond ik een advertentie van scholengemeenschap Bonaire, waarin voor de afdeling MBO een studiecoördinator voor de opleiding Media gevraagd werd. In augustus 2012 was deze opleiding al van start gegaan, met louter gastdocenten. Het zou de taak worden van de nieuw aan te trekken coördinator om een verzameling gegeven workshops om te vormen naar echt onderwijs. Omdat ik het gevoel had dat mijn taak in Amersfoort vrijwel voltooid was, ben ik op 25 juli 2013, samen met mijn vrouw en stiefzoon, verhuisd naar Bonaire.

De opleiding Media stond al aardig in de stijgers toen ik, na de kar alleen getrokken te hebben (met hulp van steeds wisselende gastdocenten), de hulp en steun van collega Marcel van der Linden kreeg. Samen voltooiden we de invulling, het lesprogramma (curriculum), de leerlingbegeleiding, de praktijkexaminering (op niveau's 2, 3 en 4)  en de laatste protocollen. En zo voldeed de opleiding Media aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Officieel gebruikten wij het KD AV-productie, maar de unieke situatie op dit kleine eiland en de volstrekt andere leefsituatie en cultuur dwongen ons tot de nodige creativiteit. De kleine leefgemeenschap hier heeft geen behoefte aan specialisten, maar aan generalisten die van alle markten thuis zijn. Op Bonaire gaven we daarnaast dan ook les in fotografie, animatie, webdesign, grafisch design en theatertechniek.

Omdat Bonaire twee jaar geleden voor media onvoldoende kwalitatief goede stagebedrijven kende, richtten we voor een aantal van onze studenten een eigen, interne werk/leer bedrijfssimulatie op: Infamous Productions. Uiteindelijk hebben we in november 2015 deze bedrijfssimulatie losgekoppeld van de SGB en een doorstart gegeven als onafhankelijke stichting, waarvoor ik sinds 1 augustus 2016 full time werkzaam ben.

 

Marcel van der Linden

Docent / leermeester / praktijkbegeleider / bestuurslid

marcelIk ben Marcel van der Linden, opgegroeid in Tilburg. Na mijn afgeronde studie aan het Sint Lucas in Boxtel, (Reclame- en Presentatietechnieken), studeerde ik vanaf 1993 aan de Fontys lerarenopleiding TEHATEX (docent Tekenen). Ik deed daarbij al veel stage ervaring op binnen uiteenlopende soorten onderwijs.
Niet lang na het behalen van mijn lerarendiploma Tekenen, begon ik in 1999 voor mezelf als ontwerper van multimedia en in het bijzonder van websites. In 2002 breidde ik mijn bedrijfsactiviteiten uit met videoproducties, zoals registraties en bedrijfsfilms. Ik nam daarbij vrijwel alle facetten van de producties voor mijn rekening: Van camerawerk tot montage, van regie tot audiobewerking, van script tot belichting.

In 2011 besloot ik om, naast mijn bedrijfswerkzaamheden, alsnog gehoor te geven aan mijn andere passie: Het lesgeven. Ik begon binnen de Fotovakschool, vestigingen Apeldoorn en Rotterdam, als docent Kunst en Vormgeving aan de kersverse opleiding Foto Film Design, dat valt onder het kwalificatiedossier Mediavormgeving, uitstroom video en animatie.
Al snel herontdekte ik het plezier in het lesgeven en bleek mijn brede achtergrond (grafisch vormgeven, docent tekenen, videoproducties en ondernemerschap) een meerwaarde te zijn, zowel voor wat betreft het inhoudelijke lesgeven als bij het motiveren en begeleiden van de leerlingen.

Tijdens mijn lessen aan de Fotovakschool kwamen zoveel mogelijk aspecten van tekenen, ontwerpen, Adobe software en kunstgeschiedenis aan bod. Bewustwording van beeldtaal en beeldende aspecten en het verkrijgen van veelzijdige inzichten en het zelfstandig toepassen op het eigen werk door de leerling stond daarbij centraal. Ik besteed in mijn lessen altijd veel aandacht aan beeldprocedé en beeldanalyse.
Ook heb ik de opleiding Foto Film Design mede invulling gegeven.

Inmiddels woonde ik met veel genoegen, samen met mijn vrouw en zoontje, in multiculturele pracht stad Rotterdam. Maar toen ik eind 2014 de kans kreeg om aan de opleiding MBO Media van Scholengemeenschap Bonaire als docent aan de slag te gaan, ging een stille wens van mij in vervulling om in een andere cultuur te wonen en te werken. En zo verhuisde ik eind december 2014 met mijn gezin naar dit prachtige eiland, waar vele extra pedagogische en didactische uitdagingen op mij wachtten: Gedifferentieerd dezelfde lesstof geven aan 3 verschillende niveaus per klas (MBO 2, 3 en 4), de verschillende culturen in de klas, de specifieke problematiek van jongeren en studenten op Bonaire en het verder invullen en voltooien van de opleiding.
Inmiddels ben ik, evenals mijn collega Martijn, per 1 augustus 2016 gestopt met lesgeven aan de Media opleiding en werk ik full-time met veel plezier voor Stichting Infamous Productions.

Mijns inziens zijn de persoonlijkheid en de achtergrond van leerling de belangrijkste uitgangspunten bij het inhoudelijke lesgeven en het persoonlijke begeleiden. Een goed contact met de leerling en regelmatige reflecties zijn, wat mij betreft, van essentieel belang. Daarnaast is het aanbrengen van zoveel mogelijk structuur en het scheppen van duidelijkheid bevorderlijk voor het verloop van de lessen en voor de discipline van de leerlingen.
Bij het lesgeven haal ik graag het beste uit mensen. Daar ligt voor mij de grote uitdaging. Dat is mijn motivatie. Zowel ten aanzien van vaktechnische vaardigheden als persoonlijke ontwikkeling en groei, wat naar mijn mening overigens onlosmakelijk met elkaar in verband staat.

 

Fialka Groenendaal

Docent / leermeester / praktijkbegeleidster / bestuurslid

Ik heb in Utrecht Taal en Cultuur Studies gestudeerd met als specialisatie Cultuureducatie in de richting van Televisie en Film. Met een aantal medestudenten hebben we toen Stichting Blik Documentaire Producties opgericht en in de loop van de jaren met veel enthousiasme 5 documentaires gemaakt. De laatste documentaire was een portret van Paatje Phefferkorn, een Pentjak Silat Goeroe uit Indonesië.

Na mijn studie werkte ik als freelance televisie regisseur en heb ik veel verschillende programma’s gemaakt. Veel daarvan waren voor RTV Utrecht. Met Uit in Utrecht gingen we alle leuke evenementen en festivals af door de provincie Utrecht en met Utrecht Buiten naar de mooiste natuurgebieden.

rtv-crew

Mijn grootste passie ligt bij het maken van documentaires of korte reportages. Die kon ik helemaal kwijt bij de documentaireseries Verslaafden onder Dak en In de Buurt. Vaak ging ik voor RTV Utrecht alleen op pad, met de camera de buurt in en filmde ik projecten die de wijken in Utrecht leefbaarder wilden maken; van nieuwe buurthuizen voor Marokkanen tot kook- & dansclubs en kinderboerderijen.

fi-met-cam

In Nederland ben ik begonnen met duiken met perslucht en die hobby bracht me naar het buitenland. Divemaster geworden in Egypte, 6 maanden werken in Australie en als duikinstructeur op Curacao aan de slag. Na anderhalf jaar Curacao, wilde ik naar Bonaire, het mooiste eiland om te shore duiken hoorde ik. Dat klopt en met heel veel plezier heb ik hier jaren les gegeven .

Na een jaar of 6 borrelde mijn passie van het media vak omhoog. Ik kreeg de kans om daar weer mee bezig te zijn en heb een jaar als gastdocent aan de MBO Media opleiding gewerkt. De talentvolle jongeren en ook de kwaliteit van de opleiding & de vaktechnische kennis hebben mij enorm geïnspireerd. Ik was blij dat ik daar een mijn bijdrage aan kon leveren.

Bonaire is razendsnel mijn thuis geworden.Ik hou veel van de lokale festivals op het eiland, van de cultuur en het eten. Maar ik maak me ook zorgen over alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Infamous is voor mij een perfecte kans om 3 dingen te combineren: Producties maken & lesgeven & de ontwikkelingen op dit eiland in beeld brengen.

 

Myrte Hisschemöller

myrteOpgroeiend binnen een creatief media gezin, heb ik vele aspecten van verschillende creatieve branches (theater, tv, grafische en audio visuele vormgeving) van kleins af aan met de paplepel ingegoten gekregen. Als er niet naar een film, documentaire of programma werd gekeken met technisch commentaar van vader, werd er wel aan de keukentafel met moeder getekend, geknutseld of geklets over kunst en cultuur.

In 2006 startte ik mijn HBO studie Interactieve Media en sindsdien combineer ik mijn creativiteit met online media. Als online generalist heb ik me de afgelopen tien jaar voornamelijk gefocust op interactieve media consultancy, social media strategieën, marketing & content, mediawijsheid, het effectief en zakelijk inzetten van online (samenwerkings)platformen en schrijven (copy writing, online content). Daarnaast ben ik ook illustrator.

Ik vind het belangrijk dat ik door middel van mijn werk maatschappelijk een steentje kan bijdragen. In 2015 heb ik deze wens om kunnen zetten door acht maanden in Latijns Amerika, voor verschillende organisaties, vrijwilligerswerk te doen. Deze maatschappelijke mindset zet ik momenteel voort in mijn huidige werk, met als groter doel om met mijn kennis van (online) media mensen te helpen, bewuster te maken en beter voor te lichten. Zodat dit hopelijk weer kan bijdragen aan een verbetering van de levensstandaard, op een eiland zoals bijvoorbeeld Bonaire.

Binnen Infamous heb ik de kans gekregen mijn kwaliteiten, creativiteit en maatschappelijk doel kwijt te kunnen, binnen een zeer gepassioneerd en professioneel team.