Onderwijs

Onderwijsvisie:

Infamous Productions biedt een veelzijdig en intensief pakket aan leer-werk gelegenheden en cursussen aan. Dat betekent dat stagiaires, cursisten en studenten samen, onder begeleiding van ervaren professionals, meewerken aan het maken van professionele media-producten en projecten, waaronder nieuwsprogramma's, reportages, bedrijfsfilms, commercials, registraties, locatieproducties en studioproducties.
Ook kunnen deelnemers door het brede aanbod kiezen voor een eigen profiel, waarbij het accent komt te liggen op een specifieke discipline uit het brede mediaveld. Bijvoorbeeld: animatie, nabewerking, redactie, montage, camerawerk pre-productie of audio-opnamen.
Niet alleen is dit ons inziens een zeer effectieve leermethode, maar met deze aanpak sluit onze methodiek ook volledig aan op de nieuwe eisen die gesteld worden aan het toekomstige Nederlandse MBO-onderwijs, namelijk:
- op maat en
- praktijkgericht.

hoe

Doelgroep:

Zoals bij alle activiteiten van Infamous Productions, zal de primaire doelgroep bij deze cursussen zijn: Jongeren tussen 16 en 25 jaar met een uitgesproken interesse voor media (zoals video, multimedia, animatie, internet en design) en verwante vakdisciplines. Echter stelt Infamous deze cursussen nadrukkelijk ook open voor iedereen bóven 16 jaar die er belangstelling voor heeft.

Doel van de cursussen:

Het doel van Infamous Productions is om de bewustwording van wat media is en welke invloed het heeft te vergroten. Dit gaan we niet doen door droge theorie te geven, maar door in de praktijk te leren hoe je bijvoorbeeld een filmpje kunt maken.

cursusaanbod

De instapcursus:

De instapcursist leert de eerste beginselen van hoe je een simpel filmpje kunt maken en tussen de regels door leert hij/zij daarnaast wat voor invloed mediamateriaal heeft op zijn/haar omgeving. Deze cursus bevat 3 modules die in principe allen gevolgd horen te worden. De modulaire opzet echter geeft een grote flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om per cursist maatwerk te leveren. Een module bestaat uit 5 lessen (1x per week) van een dagdeel per les. Het minimaal aantal deelnemers 5, het maximaal aantal deelnemers is 10 (dit i.v.m. de noodzakelijke persoonlijke begeleiding die gegeven moet worden en de beschikbare apparatuur).

Aparte modules:

Naast deze startmodules zal Infamous ook meer gespecialiseerde vakcursussen gaan aanbieden. Ook deze zijn modulair opgebouwd, maar waarbij elke module ook los gevolgd kan worden. Hieronder een aantal voorbeelden van modules die gegeven zouden kunnen worden. Dit aanbod zal dynamisch worden aangepast aan de vraag.

Cursusaanbod met modules

Categorie Cursus modules 1 Cursus module 2 Cursus modules 3
Audio Opname ENG Opname meercamera Nabewerking
Animatie 2D 3D Stopmotion
Camera 1-camera opnamen Meer-camera opnamen Camera en Licht
Montage AV-montage AV-montage vervolg Effects
Pre-productie Uitvoerende productie Concept/schrijven Redactie
Design Procede + Photoshop Procede + Illustrator Procede + Indesign
WordPress WordPress basis WordPress gevorderden CMS
Fotografie Basis Gevorderden Nabewerking Lightroom
Regie Documentair Film Corporate
Schakelregie Schakelregie Basis Schakelregie Show Schakelregie drama